7 สีช่วยชาวบ้าน

โรงแรมย่านหาดเฉวง กว่า 73 แห่ง ส่อกลายเป็นโรงแรมเถื่อน จ.สุราษฎร์ธานี

กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมบนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังไม่สามารถต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ จนอาจกลายเป็นโรงแรมเถื่อนได้

ชมรมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมบนหาดเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 73 แห่ง ร่วมประชุมเพื่อขอความเป็นธรรมและยื่นหนังสือผ่านนายอำเภอเกาะสมุย ถึงนายกรัฐมนตรี หลังไม่สามารถต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้อาจกลายเป็นผู้ประกอบการโรงแรมเถื่อน

โดย นายสุนทร หวังพัฒนธน ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมหาดเฉวง ให้ข้อมูลว่า การไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้นั้น ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถยืนยันการเข้าพักกับลูกค้าได้ ซึ่งทางผู้ประกอบการทุกราย อยากให้หน่วยงานภาครัฐเร่งให้การช่วยเหลือ เพราะหากเหตุผลที่ไม่สามารถต่อใบอนุญาตได้ มาจากการสร้างโรงแรม-ที่พัก บนพื้นที่สาธารณะนั้น ทางผู้ประกอบการอ้างว่าเอกสารสิทธิ์ที่พวกเขามี ออกโดยความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในอดีต ดังนั้นในระหว่างที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง อยากให้แยกประเด็นการพิจารณาต่อใบอนุญาตโรงแรม ออกจากประเด็นปัญหาที่ดินสาธารณะ

ด้านเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจตรวจสอบและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร กอ.รมน.ภาค 4 เปิดเผยว่า ข้อมูลที่ได้จากพยานบุคคล รวมทั้งการเข้าตรวจสอบพื้นที่จริง มีความเห็นว่าพื้นที่ที่มีปัญหานั้นไม่ได้เป็นพื้นที่สาธารณะโดยสภาพ ซึ่งหลังจากนี้จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อชี้ขาดว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินส่วนบุคคล หรือเป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย