7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : แนะวิธีกักตัวเองหลังกลับจากประเทศเสี่ยง

วันนี้มีคำแนะนำของแพทย์ แนะนำให้คนที่เดินทางมาจากประเทศที่เสี่ยง หรือมีการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องกักตัวเองอยู่ภายในเคหะสถานอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผ่านระยะฟักตัว ไม่ว่าจะยังไม่แสดงอาการก็ตาม ติดตามใน "ณัฐชนน Love เลย"

"กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" ถือเป็นหนึ่งสโลแกนที่ใช้รณรงค์ในช่วงที่เกิดวิกฤตเชื้อโควิด-19 ระบาดอย่างหนักในหลายประเทศทั่วโลก นับว่าเป็นวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้นจากการติดเชื้อจากการสัมผัส แต่หากเราเลี่ยงไม่ได้และมีความเสี่ยง โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก อาจมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อกลับมา แล้วแพร่เชื้อไวรัสให้กับคนในประเทศได้

วิธีการกักตัวเองอยู่ในบ้าน หรือเคหะสถาน จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่เราปฏิบัติ เพื่อรักษาสุขภาพของตัวเอง และลดความเสี่ยงให้กับผู้อื่นอีกด้วย

หากเราเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศเสี่ยงไวรัสโควิด-19 ระบาด ควรปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยง เช่น ระหว่างเดินทางจากสนามบินกลับถึงบ้าน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ควรกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านประมาณ 14 วัน เพื่อให้ผ่านระยะฟักตัวของเชื้อ ไม่ออกไปใช้ชีวิตข้างนอก แม้ว่าจะไม่มีอาการไข้หวัดหรืออาการผิดปกติใด ๆ เลยก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอาการคล้ายไข้หวัดใด ๆ เกิดขึ้น จึงค่อยกลับมาทำงานหรือใช้ชีวิตปกติ ระหว่างพักอยู่ที่บ้าน ควรหลีกเลี่ยงการชุมนุมสังสรรค์กับคนหมู่มาก จัดพื้นที่ควบคุมเป็นสัดส่วน แยกห้องนอน ห้องน้ำ และของใช้ส่วนตัวให้มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญยังเน้นย้ำเรื่องการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำสบู่ ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะการติดเชื้อส่วนใหญ่ติดจากการสัมผัส

ส่วนการสวมหน้ากากอนามัย แนะนำให้ใช้ในผู้ที่ป่วย ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องเดินทางไปในแหล่งชุมชน หรือพื้นที่ที่มีความแออัด อย่างไรก็ตาม การสวมใส่หน้ากากอนามัยต้องสวมและถอดอย่างถูกวิธี ไม่เช่นนั้นประสิทธิภาพในการป้องกันจะไม่ดีเท่าที่ควร