ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสอบการใช้งานตลาด อบต.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน อบต.หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็น 1 ใน 6 แห่ง ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2559 งบประมาณ 9,800,000 บาท สร้างเสร็จกลางปี 2559 คอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ สตง. เดือนสิงหาคม 2560 พบว่ายังไม่เปิดใช้งาน หลัง สตง. แจ้งข้อสังเกตนำไปสู่การเปิดตลาดค้าขายแต่ก็ขายได้เพียง 5 วัน ก็ปิดตัวเนื่องจากไม่มีลูกค้า

อดีตนายก อบต.หนองปรือ ยืนยันทำเลเหมาะค้าขายแต่ไม่มีลูกค้าเพราะในพื้นที่มีตลาดแบบเดียวกันหลายแห่ง หลังขายของไม่ได้จึงมีแนวคิดเปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้งาน แต่จากการลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วพบว่ายังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนอกจากตัดหญ้าที่ขึ้นรกบริเวณโดยรอบ

โทรศัพท์สอบถามนายอำเภอหนองปรือ ระบุ อบต.หนองปรือ เพิ่งรับโอนทรัพย์สินในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ใช้งบประมาณกว่า 10,500,000 ล้านบาท ก่อสร้างในสมัยนายอำเภอคนเก่า ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 ก็เคยตรวจสอบโครงการนี้ร่วมกับผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เดือนกันยายนปีที่แล้วพบว่ายังไม่เปิดใช้เช่นกัน

นายอำเภอหนองปรือ ยังชี้แจงว่าสภาพความชำรุดของอาคารจำหน่ายของที่ระลึก ผู้รับจ้างมาซ่อมแซมแล้ว

ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าหลังผู้รับจ้างซ่อมแซมอาคารจำหน่ายสินค้าแล้วจะสามารถเปิดใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยงบประมาณ 10 ล้านบาทนี้ เป็นเพียงแผนงานเริ่มต้น

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7