ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมศุลกากรทวงคืนรายได้รัฐจากรถหรูเลี่ยงภาษี ตอนที่ 1

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ กรณีคดีรถหรูนำเข้าเลี่ยงภาษี มีคำยืนยันจากกรมศุลกากรขอเดินหน้าสุดเส้นทาง เพื่อทวงคืนภาษีให้รัฐ ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลก และของประเทศไทย การหารายได้เข้ารัฐจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญ ซึ่งกรมศุลกากรเป็นอีกหน่วยงานที่มีหน้าที่นี้ โดยคดีการนำเข้ารถหรูหลบเลี่ยงภาษีที่เป็นข่าวครึกโครมก่อนหน้านี้ หากติดตามทวงคืนภาษีที่ถูกหลบเลี่ยงกลับคืนมาได้ ก็จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ปัญหานี้มีอีกหลายหน่วยงานที่ร่วมรับผิดชอบ เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และ ป.ป.ช. จึงต้องจับมือกันร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ให้ถูกต้องตามกฎหมาย นี่คืออีกภารกิจสำคัญที่อธิบดีกรมศุลกากร และโฆษกกรมศุลกากร ให้สัมภาษณ์พิเศษกับคอลัมน์หมายเลข 7

แม้ขณะนี้กรมศุลกากรทวงคืนรายได้รัฐ 9,809 ล้านบาท จากรถหรูที่หลบเลี่ยงภาษียังไม่ได้ เพราะผู้ประกอบการนำเข้ารถหรูไม่เห็นด้วย ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธาน เพื่อชี้ขาดภายใน 180 วัน

ขณะที่ ผู้ประกอบการนำเข้ารถหรูบางรายไม่ยื่นอุทธรณ์ และไม่เสียภาษีเพิ่มภายใน 30 วัน หลังได้รับแบบหนังสือแจ้งจากกรมศุลกากร จึงต้องส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องศาล ขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุด แต่อธิบดีกรมศุลกากรยืนยัน ต้องเดินหน้าเรื่องนี้จนสุดเส้นทาง

และเพื่อป้องกันมิให้ผู้ประกอบการนำเข้ารถหรูร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อหลบเลี่ยงภาษี จนทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียรายได้ส่วนนี้อีก กรมศุลกากรกำหนดมาตรการใหม่เพื่อป้องกันปัญหานี้อย่างไร ขณะเดียวกันยังจับมือกับกรมการขนส่งทางบก จะเป็นเรื่องใดนั้น ติดตามได้วันพรุ่งนี้