ข่าวในพระราชสำนัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเทศกาลสยามอะเมซิ่งพาร์ค บิ๊กฮอลิเดย์ 2020

เวลา 16.20 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังสยามอะเมซิ่งพาร์ค ทรงเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเทศกาลสยามอะเมซิ่งพาร์ค บิ๊กฮอลิเดย์ 2020 ในโอกาสฉลอง 40 ปี สวนสยาม สู่สยามอะเมซิ่งพาร์ค ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม วัดอรุณราชวราราม และบริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด จัดขึ้นจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประทานโดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้งพระธาตุ 12 ราศีประจำปีเกิด และพระนพเคราะห์ 9 พระองค์ มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นขวัญกำลังใจและอำนวยพรให้ประเทศไทยผ่านพ้นจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงชุดนาฏยานุรักษ์ และทรงฟังบรรยายสรุปกิจการสวนน้ำสวนสนุกของสยามอะเมซิ่งพาร์ค และความคืบหน้าโครงการบางกอกเวิลด์ ศูนย์รวมสินค้าวิสาหกิจชุมชนภายใต้สถาปัตยกรรมของเมืองบางกอกในวันวาน คาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2564

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด