ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมศุลกากรทวงคืนรายได้รัฐจากรถหรูเลี่ยงภาษี ตอนที่ 2

กรมศุลกากรติดตามทวงคืนภาษีจากรถหรูที่หลบเลี่ยงภาษียังไม่ได้ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม แต่มีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานี้อีก ติดตามจากคุณสมโภชน์ โตรักษา

หลังจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI มีมติรับดำเนินคดีรถหรูเลี่ยงภาษีเป็นคดีพิเศษ โดยตรวจพบหลักฐานผู้นำเข้ารถหรูบางรายยื่นแสดงราคารถหรูต่ำกว่าความเป็นจริง เพื่อให้เสียภาษีถูกลง ภาครัฐจึงเสียรายได้ส่วนนี้ 9,809 ล้านบาท จากรถหรูที่นำเข้าโดยหลบเลี่ยงภาษี 1,428 คัน ตามสำนวนที่ DSI ส่งให้กรมศุลกากรติดตามทวงคืนภาษีจำนวนดังกล่าวตั้งแต่ปี 2560
 
ขั้นตอนนี้เป็นการดำเนินการทางแพ่ง กรมศุลกากรจึงส่งหนังสือแจ้งให้ผู้นำเข้ารถหรูทั้ง 1,428 คัน มาเสียภาษีเพิ่มให้ถูกต้องภายใน 30 วัน ผู้นำเข้ารถหรูที่ไม่เห็นด้วยได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพื่อชี้ขาดภายใน 180 วัน ส่วนผู้นำเข้ารถหรูที่ไม่ดำเนินการใด ๆ กรมศุลกากรจะส่งให้อัยการพิจารณาสั่งฟ้องศาล ขณะนี้คดียังไม่ถึงที่สุด ภาครัฐจึงยังไม่ได้ภาษีส่วนนี้กลับคืน

และเพื่อเป็นการป้องกัน กรมศุลกากรได้แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อให้การคำนวณภาษีนำเข้ารถหรูถูกต้องตามความเป็นจริง

นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังจับมือกับกรมการขนส่งทางบก ช่วยกันหารายได้เข้าภาครัฐ คาดว่าอีกไม่นานจะได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

หากมีความคืบหน้าการติดตามทวงคืนภาษีของรัฐจากกรณีรถหรูนำเข้าหลบเลี่ยงภาษีเมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ เพราะนี่คือเงินของแผ่นดิน