ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในโอกาสวันครบรอบสมณภิเษกสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ซึ่งตรงกับวันที่ 13 มีนาคม 2563

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส นครรัฐวาติกัน

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันสมณภิเษกของพระคุณเจ้า ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอถวายพระพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ ด้วยความซาบซึ้งที่ได้ทรงนำพรแห่งความสุข ความปลื้มปีติ และจิตอันการุณย์ต่อเพื่อนมนุษย์ มามอบแก่เราทั้งหลายระหว่างการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งประวัติศาสตร์ในคราวนั้น ขอพระคุณเจ้ามีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระสำราญตลอดไป

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด