ข่าวในพระราชสำนัก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์

ที่หอประชุมโรงเรียนเมืองลีงวิทยา อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดหน่วยแพทย์พระราชทานไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลเบื้องต้น พร้อมเชิญถุงยังชีพพระราชทานและยาสามัญประจำบ้านพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองลีง โดยมีนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธี มีผู้มารับบริการ 280 ราย การออกหน่วยครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้น และยังมีกิจกรรมเวทีความร่วมมือการสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งกิจกรรมแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และเตรียมความพร้อมรับการระบาด ระยะที่ 3 ซึ่งจังหวัดสุรินทร์ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดทำ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"

จากนั้น เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลเมืองลีง 3 ราย ได้แก่ นายปาน สุขจิต อายุ 81 ปี, นางบัวลา ชะมังรัมย์ อายุ 85 ปี และนางแสน สุขจิต อายุ 65 ปี สร้างความปลาบปลื้มใจแก่ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด