7HD ร้อนออนไลน์

นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมรับมือสถานการณ์โควิด-19

เช้าวันนี้ (15 มี.ค.63) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโครนา (COVID-19) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ จะมีการทำงานภายใต้กรอบการทำงาน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านสาธารณสุข ด้านเวชภัณฑ์ป้องกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ ด้านข้อมูลการชี้แจงและรับเรื่องร้องเรียน ด้านการต่างประเทศ ด้านมาตรการป้องกัน และด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยทั้ง 6 ด้าน จะสั่งการโดยนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์ฯ นี้ จะมีการประชุม เวลา 09:00 น. ของทุกวัน เพื่อติดตามสถานการณ์และรายงานกลับไปยังนายกรัฐมนตรีให้ได้รับทราบและพิจารณาต่อไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำว่ารัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่น พร้อมตรวจสอบจำนวนหน้ากากอนามัยที่นำเข้าจากต่างประเทศและที่สามารถผลิตได้เองว่าเพียงพอหรือไม่ รวมถึงสำรวจแหล่งผลิตวัสดุสำหรับการผลิตหน้ากากอนามัยด้วย หากพบว่าหน้ากากไม่เพียงพอ ก็จะให้เร่งการผลิตโดยรัฐบาลจะสนับสนุนเรื่องของต้นทุนการผลิตให้บางส่วน

ขณะเดียวกันในการประชุมวันนี้มีการหารือถึงมาตรการรองรับ หากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เข้าสู่ระยะที่ 3  ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้าง โดยจะต้องดูแลให้ครอบคลุมทั้งระบบเศรษฐกิจและสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจนรีบกักตุนสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้ง ยังเตรียมมาตรการรองรับในอนาคต ที่อาจมีโรงพยาบาลเฉพาะกิจไว้สำหรับรักษาโรคอุบัติใหม่ด้วย

ส่วนเรื่องการปิดสถานบันเทิงนั้น ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งหารือว่าหากมีความจำเป็นต้องปิดทุกที่ก็ต้องทำ แต่ต้องศึกษาว่าหากปิดแล้วมีส่วนไหนได้รับผลกระทบบ้าง