ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : จอ LED ยักษ์ ย้ายจากเกาะเกร็ด เปิดใช้แล้ว

เจดีย์เอียง อายุกว่า 300 ปี สัญลักษณ์เกาะเกร็ด อยู่ในวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้านหลังไม่มีจอ LED ยักษ์มาบดบังทัศนียภาพอีกแล้ว

หลังย้ายไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ถนนชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เปิดใช้งานสัปดาห์ที่แล้ว ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นเพราะหน่วยงานที่รับผิดชอบยอมรับฟังเสียงสะท้อนของประชาชน จึงตอบรับร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ด้วยดี เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายรวมทั้งเจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร 

ขณะที่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ แต่ได้รับร้องเรียนเช่นกัน

จอ LED ย้ายออกไปแล้ว แต่บริเวณที่เคยตั้งจอ LED ต้องแก้ไขให้เรียบร้อยป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวได้รับอันตราย

ย้อนกลับไปเดือนตุลาคมปี 2561 คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ได้รับข้อมูลจากประชาชนให้ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ จึงขยายผลกับอธิบดีกรมศิลปากร ขณะนั้น พบว่าการติดตั้งจอ LED ในพื้นที่ดังกล่าวทำผิดกฎหมายไม่ได้ขออนุญาต เพราะพื้นที่นี้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว

ขณะที่ นายภานุ แย้มศรี ซึ่งตอนนั้นพึ่งมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับร้องเรียนเช่นกัน จึงนัดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือแก้ไขปัญหานี้จนได้ข้อยุติให้ย้ายจอ LED ออกจากเกาะเกร็ด 

ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ยักษ์ มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท เป็นหนึ่งในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด วงเงิน 45 ล้านบาท มีทั้งศาลาเรือนไทย เสาไฟฟ้าประติมากรรมหงส์ กล้องทีวีวงจรปิด และปลูกต้นไม้ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตามที่ อบจ.นนทบุรี ขอสนับสนุน เริ่มงาน 28 กรกฎาคม 2558 ส่งมอบงาน 24 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ถูกร้องเรียนจึงไม่ได้ใช้งาน 

จอ LED หลังย้ายไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ นายก อบจ.นนทบุรี และนายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ รวมทั้งอดีตผู้ว่า สตง. มีแนวทางใช้งานอย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าเงินแผ่นดิน ติดตามได้วันพรุ่งนี้..


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7