7HD ร้อนออนไลน์

สกัดโควิด19 มติเอกฉันท์ให้ 13-15 เมษายน ไม่เป็นวันหยุดราชการ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล โควิด-19 ว่า สำหรับเทศกาลวันสงกรานต์ มีวันหยุดที่เป็นวันหยุดตามปกติคือวันเสาร์ที่ 11 เม.ย.และวันอาทิตย์ที่ 12 เม.ย.  ซึ่งเดิม ครม.สนับสนุนให้เพิ่มวันหยุดคือ 13-15 รวมเป็น 5 วัน แต่ขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วการหยุดยาว 5 วัน อาจทำให้ประชาชนเกิดการเคลื่อนย้ายและเดินทางมากผิดปกติในช่วงเดียวกับที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด19  จึงมีมติเอกฉันท์ เสนอครม.ให้งดวันหยุดราชการในวันที่ 13-15 เม.ย. โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและไม่เป็นวันหยุดงานของเอกชน เพื่อตัดการสัญจรจำนวนมาก แต่จะอนุมัติวันหยุดสิทธิของผู้ใช้แรงงานที่จะต้องมีวันหยุด เมื่อสถานการณ์โรคระบาดบรรเทาลง ไม่ยุ่งยากต่อการควบคุมโรค โดยจะเป็นเวลาใดจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีวันหยุดยาวได้ในโอกาสต่อไป