ข่าวดึก 7HD

ภาคอีสานเร่งทำฝนหลวง จ.อุบลราชธานี

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เผยว่า การช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง 4 หน่วย ที่จังหวัดขอนแก่น บุรีรัมย์ อุดรธานี และอุบลราชธานี

หน่วยปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่เกษตรกรทำการเพาะปลูกข้าว ขณะนี้เริ่มขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูฝน ส่วนที่อำเภอเดชอุดม และอำเภอโพธิ์ไทร ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้ขอความช่วยเหลือเร่งด่วน เนื่องจากขาดแคลนน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา และอยู่ระหว่างเตรียมการเพาะปลูกการเกษตรด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามสภาพอากาศ และเร่งปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ให้เร็วที่สุด

โดยระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ถึง 13 มีนาคม 2563 หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดบุรีรัมย์ และอุบลราชธานี ปฏิบัติการฝนหลวง รวม 8 วัน 24 เที่ยวบิน มีรายงานฝนตก 5 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร นครราชสีมา ศรีสะเกษ มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำแชะ เขื่อนมูลบน เขื่อนลำนางรอง และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ มีปริมาณน้ำเติมเข้าเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ รวม 0.4 ล้านลูกบาศก์เมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง