ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : จอ LED ยักษ์ ย้ายจากเกาะเกร็ด เปิดใช้งานแล้ว ตอนที่ 1

ป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED ยักษ์ มูลค่ากว่า 23 ล้านบาท เปิดใช้งานแล้วต้นเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา หลังย้ายจากเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไปติดตั้งที่เทศบาลตำบลบางพลับ ริมถนนชัยพฤกษ์ ซึ่งอยู่ห่างกันไม่ไกล เนื่องจากจอ LED ติดตั้งใกล้กับเจดีย์เอียงสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ด อายุกว่า 300 ปี ประชาชนที่พบเห็นจึงส่งข้อมูลร้องเรียนมาที่ต่างๆ รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2561 จึงลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบ ส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือร่วมกันแก้ไขจนสำเร็จ

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED เป็น 1 ในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะเกร็ด งบประมาณทั้งหมดเกือบ 45 ล้านบาท โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการตามที่ อบจ.นนทบุรี ขอการสนับสนุน เริ่มงาน 28 กรกฎาคม 2558 ส่งมอบงาน 24 กุมภาพันธ์ 2559 เปิดใช้งานแค่ทดสอบระบบจากนั้นไม่ได้ใช้งานเพราะถูกร้องเรียนถึงความเหมาะสม ขณะที่ 3 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ซึ่งช่วยกันแก้ไขปัญหานี้มีแนวทางการใช้งานจอ LED อย่างไร เพื่อให้คุ้มค่าเงินแผ่นดิน

อดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในจังหวัดนนทบุรี ที่ร่วมมือกันแก้ไขปัญหานี้จนสำเร็จและเห็นด้วยกับการหารายได้โดยให้เอกชนเช่าจอ LED บางช่วงเวลา เพื่อโฆษณาสินค้าที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และมีข้อแนะนำอีกอย่างแต่จะเป็นเรื่องใดนั้น คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยคำตอบนี้...

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7