7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องเรียนทางแฟนเพจ Ch7HD Social Care : ถนนชำรุดเสียหาย กระทบการสัญจร จ.บุรีรัมย์

ไปดูความเดือดร้อนเรื่องถนนหนทาง ที่ชาวบ้านในหลายพื้นที่ส่งเรื่องร้องทุกข์มายัง Ch7HD Social Care ว่าถนนชำรุดเสียหาย มานานหลายปี ส่งผลกระทบต่อการสัญจรไปมาในพื้นที่

ชาวบ้านบ้านถาวร หมู่ 8 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา ถนนสายบ้านถาวร โคกใต้ ถนนดีแต่ในหมู่บ้าน แต่ถนนเส้นนอกพังหมดครับ ไม่มีใครเหลียวแล ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ทำหนังสือร้องขอความช่วยเหลือไปยังทางองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก แต่ยังไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะซ่อมแซม ผ่านมา 10 ปี จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาแก้ไข