7 สีช่วยชาวบ้าน

กอ.รมน.ภาค 4 เดินหน้าตรวจสอบที่พักบนเขาสูงที่เกาะสมุย หลังชาวบ้านร้องเรียน

กอ.รมน.ภาค 4 เดินหน้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารที่พักบนเขาสูงชันของเกาะสมุย หลังชาวบ้านร้องเรียนว่า การก่อสร้างดังกล่าวทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

จุดที่ชาวบ้านร้องเรียนนั้นอยู่บนเขาเฉวงน้อย พื้นที่หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้สั่งให้ชุดทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 เกาะสมุย ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินในบริเวณดังกล่าวว่า เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพราะการก่อสร้างอยู่บริเวณหน้าผา ที่สงสัยว่าจะมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 50 พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และเป็นนิติกรรมอำพรางในลักษณะนอมินีหรือไม่

จากการตรวจสอบไม่พบเจ้าของอาคาร มีเพียงคนงานชาวไทย 1 คน ที่มาแสดงตัว และให้ข้อมูลว่าเจ้าของอาคารเป็นชายชาวเยอรมัน และอาคารหลังนี้ก่อสร้างมาประมาณ 2 ปีแล้ว ลักษณะเป็นอาคาร 2 หลังติดกัน หลังหนึ่งสูง 4 ชั้น อีกหลังสูง 3 ชั้น

ด้าน พลอากาศตรี วันชัย บุญภักดี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 หัวหน้าชุดตรวจสอบ เปิดเผยว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมว่า บริเวณที่มีการก่อสร้างอยู่ในเขตป่าไม้หรือไม่ มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินอย่างไร และมอบหมายให้เทศบาลนครเกาะสมุยตรวจสอบว่า มีการขออนุญาตก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ ซึ่งจะต้องประสานให้เจ้าของบ้านและที่ดิน นำเอกสารมาแสดงพร้อมให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสอบดังกล่าวต่อไป