7HD ร้อนออนไลน์

รมว.ทส.สั่งปิดสวนสัตว์ 14 วัน ป้องกันโควิด19

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ประสานงานกับทางองค์การสวนสัตว์ในการขอปิดสวนสัตว์ทุกแห่ง 14 วัน ตามแนวทางของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคมที่ผ่านมา โดยในช่วงเวลาที่ปิดจะให้องค์การสวนสัตว์ดำเนินการดูแลสถานที่ ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ และปรับปรุงในพื้นที่หลายส่วน รวมทั้งทัศนียภาพ

นอกจากนี้ ได้สั่งการไปยังอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สั่งการให้สำนักานที่ดูแลอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง ถือโอกาสฟื้นฟู ธรรมชาติได้อย่างเต็มที่โดยไม่ได้ปิดบริการ  แต่ให้ดำเนินการซ่อมแซม จุดบริการนักท่องเที่ยว บ้านพัก โดยให้ดูว่าตรงไหนปรับปรุงได้ขอให้ดำเนินการ เช่น ภูกระดึง ที่ปีนี้ปิดเร็วขึ้น 2 เดือน ทั้งมีปริมาณน้ำน้อย ไฟไหม้ป่า นักท่องเที่ยวน้อยลง  ล่าสุดจะเห็นว่าความเขียวขจีเริ่มกลับมาแล้ว สัตว์ป่าเริ่มกลับมา ดังนั้นในส่วนของกรมอุทยานฯ จะฟื้นฟูอุทยานฯ ทุกแห่งให้เต็มที่ เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากหลังจากโรคโควิด-19 ผ่านพ้นไป ดังนั้นจะใช้เวลาว่างในช่วง 2-3 เดือนนี้ ให้เป็นประโยชน์ และเป็นการใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนหนึ่งด้วย