ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : กรมชลประทานสั่งแก้ปัญหาประปาภูเขาให้ชาวพิษณุโลก

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริต ตามติดกลโกง "กรมชลประทานสั่งแก้ปัญหาประปาภูเขาให้ชาวพิษณุโลก"

หลังจากกล้าลองกล้าลุย ลงพื้นที่เดือนมกราคมตีแผ่ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านหมู่ 7 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ส่งผลให้หลายหน่วยงานนำน้ำไปมอบให้ชาวบ้าน ทั้งที่กรมชลประทานทำโครงการฝายบุ่งผำ พร้อมระบบส่งน้ำปี 2558 แล้วเสร็จปี 2560 เพื่อให้ชาวบ้านกว่า 700 คนในชุมชนนี้ มีน้ำดื่มน้ำใช้ แต่กลับไม่เปิดใช้งาน ชาวบ้านจึงต้องช่วยกันสร้างถังเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้ง

ข้อมูลนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. รับไม้ต่อลงพื้นที่เดือนกุมภาพันธ์ ขยายผลเพื่อหาคำตอบนี้ พบว่าระบบท่อส่งน้ำบางช่วงพังเสียหายจากไฟป่า และพายุ รวมทั้งการเพาะปลูกของชาวบ้าน จึงไม่มีน้ำจากบนเขาส่งไปเก็บที่ 6 ถังปูนซีเมนต์ ชาวบ้านจึงไม่มีน้ำกินน้ำใช้

ล่าสุด คอลัมน์หมายเลข 7 ได้รับคำยืนยันจาก นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่รีบแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวพิษณุโลก โดยใช้งบประมาณปี 2563 คาดเริ่มงานได้ภายในเดือนเมษายนนี้ และหลังเสร็จสมบูรณ์ก็จะส่งมอบโครงการนี้ให้ท้องถิ่นดูแล

ด้าน นายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก เผยวิธีซ่อมแซมประปาภูเขาโครงการนี้ จะต้องสำรวจแนววางท่อส่งน้ำใหม่ร่วมกับชาวบ้าน และท่อบางช่วงเปลี่ยนเป็นท่อเหล็กเพื่อความแข็งแรง ทุกขั้นตอนทำงานร่วมกับชาวบ้าน

ขณะที่อดีตผู้ว่า สตง. ชื่นชมกรมชลประทานที่รีบแก้ไขปัญหานี้ให้ชาวบ้าน และขอให้ชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลโครงการนี้ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเงินแผ่นดิน

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7