7HD ร้อนออนไลน์

ขานรับนโยบาย รมว.ทส.ปิดสวนสัตว์ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

จากที่นายสุริยา แสงพงค์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แถลงปิดสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศที่อยู่ภายใต้การบริหาร ได้แก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และสวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อรับมือและดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานมายังองค์การสวนสัตว์ในการขอให้ปิดสวนสัตว์ทุกแห่ง เป็นเวลา 14 วัน ตามแนวทางของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ (17 มี.ค.63) อีกทั้ง

วันนี้ (18 มี.ค.63) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่าทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียวขานรับนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  เป็นเวลา 14 วัน โดยสวนสัตว์เขาเขียวได้ปิดบริการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มี.ค.2563 ซึ่งขณะที่ปิดสวนสัตว์จะมีการดำเนินการดูแลสถานที่และทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในห้อง ที่นั่งและราวจับตามส่วนแสดงต่าง ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมสัตว์เป็นจำนวนมาก โดยเริ่มจากจุดจำหน่ายบัตรผ่านประตู และโซนการแสดงโชว์สัตว์ต่าง ๆ พร้อมเพิ่มมาตรการเข้มเน้นรักษาความสะอาดและสุขอนามัยทุกพื้นที่ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือตามจุดต่าง ๆ ไว้รองรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจในการเที่ยวสวนสัตว์ ที่ปลอดภัยปลอดเชื้อ

ขณะที่สวนสัตว์โคราช อ.เมือง จ.นครราชสีมา จะมีการปิดให้บริการเป็นเวลา 14 วัน โดยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์โคราชมีมติปิดสวนสัตว์โคราช ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป และช่วงที่ปิดสวนสัตว์นี้ก็ทำการปรับปรุงจุดบริการต่าง ๆ ดูแล ความสะอาด สถานที่สำคัญ ให้ปลอดโปร่ง เพื่อรับมือการเปิดสวนสัตว์อีกครั้งต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ สวนสัตว์ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรวมพลกันและมาท่องเที่ยว เพื่อศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

วิกฤติสถานการณ์โรคระบายโควิด 19 ในจังหวัดสงขลา ขณะนี้หน่วยงานได้มีมาตรการป้องกันการีะบาดของโรคโควิด19 โดยเฉพาะ สวนสัตว์สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสงขลา ที่มีประชาชนเดินทางมาเข้าชมกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน

ในส่วนของสวนสัตว์สงขลานั้น ดร.เฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา เปิดเผยว่าการปิดสวนสัตว์เป็นการป้องกันโรคระบาด ซึ่งเป็นเป็นการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะทำการปิดตั้งแต่วันนี้ ( 18 มี.ค.63) ไปจนถึง 10 มี.ค. 2563