ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่ได้รับบาดเจ็บเหตุระเบิดบริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต.

วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ทำให้เจ้าหน้าที่ และราษฎรได้รับบาดเจ็บ 11 ราย ดังนี้ ดาบตำรวจ เสรี ศรีนรัตน์, สิบตำรวจเอก ธนินสรณ์ พรหมกุล, สิบตำรวจโท มูหาหมัด ลอตันหยงฮาซัน, สิบตำรวจตรี ธีระพล จีนใหม่, นางสาวอริสรา จริงสันเทียะ, นางสาวสายทิพย์ สุคง, นายอับดุลฮาดี เจ๊ะยอ, นายมาวันดี รามันห์สิริวงศ์, นายมูกะตา หะไร และนายจักรกฤษณ์ รัตนพันธ์ ซึ่งเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ส่วนนายสอมมรี เดิมตำเตะ เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด