เช้านี้ที่หมอชิต

สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับป้องกันโควิด-19 ตรวจไข้ทุกคนห้ามเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ (18 มี.ค.) เป็นวันแรกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยคัดกรองแบบ Terminal Screening บุคคลที่จะเข้ามาภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกคน ทั้งผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และบุคคลที่มารับส่ง จะต้องผ่านการตรวจคัดกรองก่อนจะเข้ามาภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะใช้เครื่องเทอร์โมสแกนตรวจวัดจากทีมแพทย์

หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะต้องนั่งรอประมาณ 5-10 นาที โดยจัดที่พักไว้ให้เพื่อรอตรวจวัดอุณหภูมิเป็นครั้งที่ 2 หากพบว่าครั้งที่ 2 ยังเกินอีก จะต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินต่อไป และให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางติดต่อกับสายการบินทราบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อาจกระทบกับเวลาหรือเที่ยวบิน จึงขอเผื่อเวลาการเดินทาง

ขอบคุณภาพจาก : Facebook AOT Official