เช้านี้ที่หมอชิต

นายกรัฐมนตรีชี้พร้อมปิดเมือง หากสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงเท่าอู่ฮั่น

เช้านี้ที่หมอชิต - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคขณะนี้ยังอยู่ในระยะที่ 2 ส่วนการแจ้งเตือนอยู่ในระดับ 3 พร้อมกำชับให้เตรียมความพร้อมรองรับ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ต้องเตรียมมาตรการแจ้งเตือนในระดับที่ 4 ให้พร้อม

และหากสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 จะเป็นเรื่องใหญ่ไปจนถึงขั้นปิดประเทศ ปิดเมือง จึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม ทั้งสถานที่รองรับในอนาคต เช่น โรงพยาบาลทหาร เอกชน หรือสถานที่รักษา รวมไปถึงเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า การที่หลายจังหวัดมีการปิดเมืองนั้น ในข้อเท็จจริงแล้วไม่ใช่การปิดเมือง สิ่งที่ทำในปัจจุบันไม่ได้เรียกว่าปิด เรียกว่าเป็นมาตรการเข้มข้น เป็นมาตรการสกัดกั้นคนเข้าออก มีการตรวจตราท่าเรือต่าง ๆ เป็นมาตรการระดับที่ 3 อยู่แล้ว

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากปิดเมืองต้องเป็นลักษณะเดียวกับเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ที่ห้ามบุคคลเข้าออกเด็ดขาด และบอกด้วยว่า แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมีอำนาจในการดำเนินการแต่ละพื้นที่ แต่ก็ต้องรายงานส่วนกลางก่อน ซึ่งขณะนี้ไทยยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ดังกล่าว แต่หากรุนแรงถึงขั้นนั้นก็พร้อมจะปิดเมืองเช่นกัน

ส่วนการต่อใบอนุญาตแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันที่ 31 มีนาคมนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะพิจารณาช่องทางการต่อใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ และขยายเวลาดำเนินการออกไป เพื่อลดปัญหาการรวมกลุ่มคนที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19