ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวนนทบุรีร้องเรียน หมู่บ้านหรูปิดกั้นคลองสาธารณะ

คลองบางนาและคลองปะกุนคือแหล่งน้ำสาธารณะที่มีอายุมากกว่า 70 ปี อยู่ในพื้นที่ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ชาวบ้านบอกว่าในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางลำเลียงพืชผลการเกษตรไปขายและจับสัตว์น้ำ แต่ปัจจุบันสภาพเปลี่ยนไป

มีการก่อสร้างโครงการหมู่บ้านหรู โดยทำสะพานข้ามคลองทั้งสองและทำรั้วปิดกั้น ชาวบ้านเดือดร้อนใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนในอดีต จึงร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง.ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชนรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. จึงลงพื้นที่ขยายผลวันที่ 20 พฤศจิกายนปีที่แล้ว ได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก อบต.อ้อมเกร็ดและตัวแทนหมู่บ้านโครงการนี้ พบข้อมูลหลักฐานมีการปิดกั้นคลองเป็นจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียน 

ขณะที่ ผอ.กองช่างและนายช่างโยธา อบต.อ้อมเกร็ด ระบุเอกชนขออนุญาตก่อสร้างบ้านและสะพานข้ามคลองตามขั้นตอน ส่วนรั้วกั้นคลองไม่ได้ขออนุญาต สอดคล้องกับตัวแทนหมู่บ้านยอมรับทำรั้วเพื่อป้องกันขโมย โดยพร้อมรื้อออกแต่ไม่อนุญาตให้เข้าไปตรวจสอบคันกั้นน้ำบนคลองในโครงการนี้ ขอให้ทำหนังสือขออนุญาตก่อน

จากนั้น 5 วันต่อมา คอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง.กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้ พบว่ามีการรื้อรั้วเหล็กที่ปิดกั้นคลองออกแล้ว จึงเห็นคันกั้นน้ำบนคันคลองตลอดแนว มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม โดยนายช่างโยธา อบต.อ้อมเกร็ดบอกว่าหมู่บ้านแก้ปัญหานี้ช่วงเย็นวันที่ 20 พฤศจิกายน หลังจากถูกตรวจสอบ

ผ่านมาเกือบ 4 เดือน คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่า สตง. และ ป.ป.ท. นำโดยผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตพร้อมเจ้าหน้าที่ กลับไปติดตามการแก้ไขปัญหานี้จาก อบต.อ้อมเกร็ด โดย ป.ป.ท.จะใช้กรณีนี้เป็นต้นแบบแก้ปัญหาแหล่งน้ำสาธารณะ ถูกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใช้ประโยชน์โดยปิดกั้นความเป็นสาธารณะ หากภาครัฐหน่วยงานใดทำผิด ป.ป.ท. มีสิทธิ์ตามกฎหมายแจ้งเตือนให้แก้ไข 

ขณะที่ปลัด อบต.อ้อมเกร็ด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้อนุมัติการก่อสร้างหมู่บ้าน ยืนยันโครงการนี้ขออนุญาตถูกต้อง ส่วนสะพานข้ามคลองและคันกั้นน้ำบนคลอง อบต.อ้อมเกร็ดไม่ได้เป็นผู้อนุญาต
 
การขยายผลครั้งนี้หมู่บ้านอนุญาตให้เข้าไปในโครงการ เพื่อตรวจสอบสิ่งก่อสร้างล่วงล้ำน้ำ อย่างคันกั้นน้ำบนคันคลอง

หลังจากคอลัมน์หมายเลข 7 ตีแผ่ปัญหานี้ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.นนทบุรีลงพื้นที่ขยายผลเรื่องนี้แล้วเช่นกัน หากสิ่งก่อสร้างในโครงการนี้ที่ล่วงล้ำลำน้ำสาธารณะทำไม่ถูกต้อง อบต.อ้อมเกร็ดจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ติดตามได้วันพรุ่งนี้

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7