7HD ร้อนออนไลน์

ปิดสำนักงานผู้ตรวจการฯ พบ จนท. ใกล้ชิดผู้เข้าข่ายติดโควิด-19

วันนี้ (19 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่น ได้แจ้งปิดทำการในวันที่ 19-20 มี.ค.2563 เนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ใกล้ชิดบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด-19 โดยกลางดึกเมื่อคืนนี้ (18 มี.ค.63) ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้มีหนังสือแจ้งผ่านทางอีเมลไปยังพนักงานของสำนักงานทุกคน ระบุว่าตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงวันที่ 12 มี.ค. 2563 ที่ผ่านมา และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้รับแจ้งจากพนักงานสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรายหนึ่ง ช่วงค่ำเมื่อวานนี้ (18 มี.ค.2563)  ว่าเป็นผู้ใกล้ชิดบุคคลที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนและเฝ้าระวังโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ จึงได้นำเรียนประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้บริหารระดับสูง จึงได้มีดำริให้สำนักงานพิจารณาดำเนินการ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้มาติดต่องานที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับความปลอดภัย จึงเห็นควรดำเนินการมาตรการในเชิงป้องกัน คือปิดพื้นที่เพื่อทำความสะอาด พร้อมการฉีดพ่นกำจัดเชื้อโรคในวันที่ 19- 20 มี.ค.2563

ทั้งนี้ ในคำสั่งยังระบุอีกว่าขอให้พนักงานและลูกจ้าง ปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยง หากพนักงานรายใดสงสัยว่าตนอยู่ในเกณฑ์ต้องสอบสวนและเฝ้าระวัง ขอให้รีบแจ้งมายังสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้เตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมา ได้มีการปิดพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อทำการอบโอโซน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ถูกระบุว่าใกล้ชิดบุคคลที่เข้าข่ายติดเชื้อโควิท-19 เนื่องจากแม่ของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวทำงานอยู่ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี และเป็น 1 ในสาขาที่สำนักงานใหญ่สั่งปิด เนื่องจากพบว่ามีพนักงานติดเชื้อโควิท-19 คาดว่ามาจากการที่ไปสนามมวยเมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจฯคนดังกล่าวได้นำเรื่องมาหารือกับหัวหน้าว่ามารดาอยู่ในข่ายและได้ไปตรวจแล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจซึ่งจะทราบผลในวันที่ 21 มี.ค. 2563 

อย่างไรก็ตาม สั่งปิดสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นความลับ และไม่มีการยกเลิกกำหนดการพาสื่อไปตรวจสอบโรงงานหน้ากากอนามัย แต่ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ระดับผู้อำนวยการไปเท่านั้น รวมทั้งการปิดสำนักงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังไม่เป็นทีรับทราบของหน่วยงานอื่นที่อยู่ศูนย์ราชการ อาคารบี ทำให้มีเจ้าหน้าที่ทำงานและประชาชนมาติดต่อราชการตามปกติ  แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ระดับผู้บริหารของหน่วยงานต่าง ๆ จะทราบก่อนแล้ว