7HD ร้อนออนไลน์

พบข้าราชการรัฐสภา 25 คน เสี่ยงติดโควิด-19

วันนี้ (19 มี.ค.63ป นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา มีหนังสือถึงเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่องบุคลากรกลุ่มเสี่ยง หลังพบว่ามีข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 14 คน และข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 11 คน รวม 25 คน ไปร่วมอบรมหลักสูตรนักกฎหมายภาครัฐรุ่นที่ 27 ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งมีข้าราชการสรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าร่วมด้วย และมีรายงานว่าข้าราชการคนดังกล่าวได้พาญาติและเจ้าหน้าที่หน้าห้องของนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ที่ติดเชื้อโควิด -19 เข้าไปในบริเวณสถานที่อบรมด้วย สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา จึงเห็นว่าผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าว ถือเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เพราะไม่สามารถยืนยันได้ว่าเจ้าหน้าที่หน้าห้อง นายก อบจ. คนดังกล่าว ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่

นายสรศักดิ์ กล่าวกว่าหลังมีรายงานดังกล่าว ได้ให้หัวหน้างานของข้าราชการทั้ง 25 คน สั่งให้ข้าราชการกลับไปทำงานที่บ้าน และออกมาตรการงดการสแกนนิ้วเข้างาน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวกักตัวเองตามมาตรการของรัฐ 14 วัน เฝ้าดูอาการ และได้ให้เจ้าหน้าที่สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภาคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดแล้ว แต่ยอมรับว่าเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจสั่งกักตัวได้เด็ดขาด เพราะต้องขออำนาจจากที่ประชุมกรรมการข้าราชการรัฐสภา (กร.) ก่อน ทำให้ขณะนี้ต้องขอความร่วมมือให้ข้าราชการทั้ง 25 คน กักตัวเองที่บ้านเพื่อความปลอดภัยโดยไม่นับเป็นวันลา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง