7HD ร้อนออนไลน์

แรงงานชาวลาวและเวียดนาม แห่กลับประเทศหวั่นติดโควิด-19

วันนี้ (20 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วง 2 -3 วันที่ผ่านมา มีแรงงานเพื่อนบ้านทั้งชาวลาวและชาวเวียดนาม ทยอยเดินทางด้วยรถโดยสารจากกรุงเทพฯ มาลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครพนม เฉลี่ยวันละประมาณ 200 -300 คน เพื่อเดินทางกลับประเทศ ทางช่องทางด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 3 นครพนม – คำม่วน สปป.ลาว หลังเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทำให้สถานประกอบการเสี่ยงต้องหยุดชั่วคราว แรงงงานเพื่อนบ้านจึงถือโอกาสกลับใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึงหวาดวิตกการแพร่ระบาด จึงตัดสินใจเดินทางกลับประเทศเพราะเกรงว่าจะติดเชื้อ และมีปัญหาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลในประเทศไทย

โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนม มีการเข้มงวดตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การเดินทาง พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รวมถึงหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้ามาดูแล ตรวจสอบ คัดกรอง เฝ้าระวัง การแพร่เชื้อ สำหรับกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งในช่วงนี้ทางการลาวยังอนุญาตให้เดินทางกลับข้ามประเทศได้  แต่ยังคงต้องเฝ้าติดตาม เนื่องจากทางการลาวเริ่มมีการเข้มงวดและอาจปิดชายแดน ห้าม แรงงาน ลาว และเวียดนาม จาก กรุงเทพมหานครกลับเข้าประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไทยที่จะต้องรับภาระในการดูแล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง