ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ชาวนนทบุรีร้องหมู่บ้านหรูปิดกั้นคลองสาธารณะ

คอลัมน์หมายเลข 7 อดีตผู้ว่า สตง. และ ป.ป.ท. นำโดยผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตพร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีสัปดาห์ที่แล้วเพื่อติดตามการแก้ปัญหาของ อบต.อ้อมเกร็ด เกี่ยวกับโครงการหมู่บ้านหรูทำรั้วปิดกั้นคลองสาธารณะ อายุมากกว่า 70 ปี แม้เป็นคลองตันแต่ชาวบ้านเคยใช้ขนส่งผักผลไม้ไปขาย และจับสัตว์น้ำ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานเพราะหมู่บ้านทำรั้วปิดกั้น แม้ผ่านมาเกือบ 4 เดือนแต่แทบไม่ต่างจากที่เคยตรวจพบเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว

ขณะที่การขยายผลของ ป.ป.ท. พบว่า คลองทั้งสองนี้อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ซึ่งตรงกับข้อมูลของกำนันตำบลอ้อมเกร็ด การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำใดๆ จึงต้องขออนุญาตหน่วยงานนี้ ไม่ใช่กรมชลประทานตามที่นายช่างโยธา อบต.อ้อมเกร็ดและตัวแทนหมู่บ้านชี้แจง

การทำรั้วปิดกั้นคลองทั้งสอง ปลัด อบต.อ้อมเกร็ดยอมรับทำให้ความเป็นสาธารณะหายไป ต้องแก้ไขให้ถูกต้อง

ก่อนหน้านั้นที่หมู่บ้านทำรั้วปิดกั้นคลองเพื่อป้องกันขโมย ซึ่งอดีตผู้ว่า สตง.ไม่เห็นด้วย

ปัญหาดังกล่าวนี้ ป.ป.ช.นนทบุรีลงพื้นที่ขยายผลแล้วเช่นกัน

หากมีบทสรุปการแก้ไขปัญหานี้เมื่อใด คอลัมน์หมายเลข 7 จะติดตามมานำเสนอ