7HD ร้อนออนไลน์

เลื่อนสอบนักเรียนเตรียมทหารออกไปอย่างไม่มีกำหนด

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่าตามที่มีกำหนดการจัดสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหารของเหล่าทัพประจำปี 2563 โดยในวันที่ 21 มี.ค. 2563 เป็นการสอบในส่วนของกองทัพอากาศ และในวันที่ 22 มี.ค. 2563 เป็นการสอบในส่วนของกองทัพบก โดยใชสนามสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและสอดคล้องกับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ กองทัพบกจึงขอประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ในวันที่ 22 มี.ค. 2563 ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

สำหรับการสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้ประกาศเลื่อนการสอบเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้สมัครและผู้ปกครองสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้า ได้จากสถานศึกษาของเหล่าทัพที่ดำเนินการสอบคัดเลือก