ข่าวภาคค่ำ

ปิดด่านพรมแดนคัดกรองเข้มประเทศเพื่อนบ้าน สกัดโควิด-19 ระบาด

ด่านพรมแดนทั่วประเทศคัดกรองเข้ม การเดินทางผ่านเข้า-ออก หลังจากที่ประเทศเพื่อนบ้านปิดจุดผ่อนปรน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เจ้าหน้าที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย คัดกรองผู้ที่ผ่านเข้า-ออกอย่างเข้มงวด หลังจาก สปป.ลาว ปิดไปก่อนหน้านี้ และตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม ถึงวันที่ 20 เมษายนนี้ ชาวต่างชาติที่จะข้ามแดนลาวจะต้องขอวีซาจากสถานทูตไทยที่กรุงเทพมหานครก่อน โดยไม่สามารถใช้บัตรผ่านแดนได้แล้ว

เช่นเดียวกับที่จังหวัดเชียงราย ได้ปิดจุดผ่อนปรนที่อำเภอแม่สายเพิ่มอีก การเดินทางข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านให้ผ่านด่านสากลเท่านั้น แต่จะตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มเสี่ยงอย่างเข้มข้น แต่เนื่องจากจังหวัดเชียงราย ติดพรมแดน 3 ประเทศ จึงยกให้เป็นกรณีพิเศษ หากมีความจำเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรได้  

ส่วนชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่กำลังพิจารณาว่าจะปิดจุดผ่านแดนถาวร รวมทั้งช่องทางธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเลหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้า-ออกจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19

พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ซึ่งตรวจจุดคัดกรองที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หลังจากมาเลเซียปิดประเทศ และปฏิเสธว่าไม่มีคนไทยเดินทางกลับจากมาเลเซีย ผ่านช่องทางผิดกฎหมายมากถึงวันละกว่า 7,000 คน เพราะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเข้มทุกจุด