ข่าวในพระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นวันที่ 2

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะ ไปตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการต่าง ๆ โดยเน้นย้ำให้เร่งพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเยาวชน ซึ่งการสนับสนุนและสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามพื้นที่ชายแดนเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ เสริมสร้างอาชีพ และยังลดปัญหาได้ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนฯ ซึ่งประธานองคมนตรี ได้เคยไปสำรวจพื้นที่ และวางเสาเข็มการก่อสร้่างโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี 2541  

ในช่วงบ่าย เดินทางไปยังบ้านแอลา หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และบ้านในของ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย พบปะประชาชน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬา โอกาสนี้ ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฯ และโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน การจัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 การได้รับสัญชาติไทยของราษฎรฯ, การขออนุญาตใช้พื้นที่่ป่าไม้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ในโครงการหมู่บ้าน โดยเฉพาะปัญหาเส้นทางการคมนาคมที่จะต้องตัดผ่านเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและเขตอุทยานฯ ที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด