7HD ร้อนออนไลน์

ผู้ว่าฯ กทม. ย้ำร้านอาหา-รถเข็นให้จำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น

วันนี้ (22 มี.ค.63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัยเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก ชื่อ ผู้ว่าฯ อัศวิน ระบุว่า เพื่อให้ทุก ๆ ท่านเข้าใจอย่างชัดเจน จึงขอออกคำสั่งอธิบายเพิ่มเติม สาระสำคัญคือ

1.ห้างสรรพสินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าทุกประเภท (ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าหรือคอมมูนิตี้ มอลล์) ต้องดำเนินการตามคำสั่งที่ออกไป

2.ธนาคาร ในและนอกห้างเปิดได้

3.ร้านอาหาร รวมถึงร้านอาหารในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ต้องจำหน่ายแบบซื้อกลับบ้านเท่านั้น

4.ร้านอาหารในสนามบินเปิดให้นั่งทานได้(แต่ต้องมีมาตรการการเว้นระยะ)

การสื่อสารในช่วงเวลาวิกฤติเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอให้ทุกท่าน ฟังข้อมูลข่าวสาร จากกทม.เท่านั้น

พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ยังได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 3) ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ( Coronairus Disease ๒๐๑๙ (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย จำกัดการรวมคนหรือการชุมนุมของประชาชนเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง นั้น

เพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวตามประกาศดังกล่าวมีความเข้าใจ ตรงกัน และเจ้าของสถานที่ ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการ ช่วยระงับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ปฏิบัติตามประกาศได้อย่างถูกต้อง จึงให้แก้ไขข้อความใน ข้อ 1 และข้อ 2 ของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็น ดังนี้

1. ร้านอาหาร โดยรวมถึงร้านอาหารที่อยู่ในคูหา รถเข็นและแผงลอยจำหน่ายอาหาร (ให้เปิด เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยใน โรงแรมหรือจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ยกเว้นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน

2. ห้างสรรพสินค้า โดยรวมถึงศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ เว้นแต่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไป บริโภคที่อื่น) ไม่รวมถึงพื้นที่ตั้งของธนาคาร