7HD ร้อนออนไลน์

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสระแก้ว 2 คน

ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ภายในศูนย์ราชการและศาลากลางจังหวัดหวัดสระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ,นพ.ราเชษฎ เชิงพนม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสระแก้ว พบว่า ขณะนี้ จ.สระแก้ว พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 แล้ว จำนวน 2 คน เป็นเพศชาย อายุ 29 ปี ภูมิลำเนา จ.สมุทรปราการ มีประวัติสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวที่ไปใช้บริการที่สถานบันเทิงในปอยเปต

อีกรายเป็นเพศหญิง อายุ 27 ปี ภูมิลำเนา จ.สระแก้ว ไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยงสูงคือสัมผัสกับผู้ป่วยที่ยืนยันโรค จึงได้เข้ารับการตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ ผลตรวจพบเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ทั้งคู่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลอรัญประเทศ อาการไม่รุนแรง

ทั้งนี้ นพ.สุภโชค กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk) ทั้งหมด 6 ราย ไม่มีอาการป่วยและได้เข้ารับการกักตัว ซึ่งทุกรายต้องแยกกักตัวจนครบ 14 วัน มีผู้สัมผัสที่เกี่ยวกับผู้สัมผัสกลุ่มนี้อีก 6 ราย ที่อยู่ระหว่างเก็บสิ่งส่งตรวจและรอยืนยันผล อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อมูลจังหวัดสระแก้ววันนี้ มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สะสมทั้งหมด 70 ราย ในจำนวนนี้ผลไม่พบเชื้อ 58 ราย ซึ่งแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านและได้ติดตามกักไว้สังเกตอาการ 14 วัน ด้วย