7HD ร้อนออนไลน์

พมขยายเวลาตั๋วรับจำนำอีก 90 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย

วันนี้ (23 มี.ค.63) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แถลงข่าวโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในภาวะวิกฤตจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยคิดดอกเบี้ยจำนำในอัตราต่ำ และขยายเวลาตั๋วจำนำ โดยไม่คิดดอกเบี้ย

นายปรเมธี ระบุว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนเป็นอย่างมาก และจากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่าจีดีพีของไทยจะขยายตัวลดลง ทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยสถานธนานุเคราะห์ในฐานะโรงรับจำนำของรัฐ ได้ตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบปัญหาทางการเงิน เฉพาะหน้า

พม.จึงได้จัดทำโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระด้านการเงินให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โดยมอบสิทธิ์พิเศษให้กับผู้ใช้บริการของ สธค. ด้วยการขยายเวลาตั๋วรับจำนำเพิ่มอีก 90 วัน ให้กับผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท ที่มีตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. ถึง 31 มี.ค. 2563 โดยจะขยายเวลาตั๋วรับจำนำจากเดิม 4 เดือน 30 วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ยในช่วงที่ขยายเวลาทั้งนี้ ต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 โดยจำกัด 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง