ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

ฯพณฯ นายโมฮัมหมัด อัชราฟ กานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน กรุงคาบูล

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน เป็นสมัยที่ 2 ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอัฟกานิสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด