ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2563

ฯพณฯ นายอารีฟ อัลวี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน กรุงอิสลามาบัด

ในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน จะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองประเทศ

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด