ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ปรับปรุงถนนเขตเทศบาลนครปากเกร็ด คุ้มค่าหรือไม่

คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่วันที่ 13 มีนาคม ตรวจสอบถนนภายในซอยสุขาประชาสรรค์ 3 หรือซอยวัดกู้ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง 2 กิโลเมตร โครงการนี้ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง นั่นหมายถึงยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ชาวบ้านอยากให้ผู้นำท้องถิ่น พิจารณาทบทวนว่าถนนชำรุดเสียหายจนเทศบาลนครปากเกร็ด ต้องตั้งงบประมาณกว่า 18 ล้านบาท ปรับปรุงหรือไม่ ขณะลงพื้นที่ผู้ร้องได้โทรศัพท์เข้ามาและยินดีมาพบนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง

ผู้ร้องเห็นด้วยที่เทศบาลจะปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรที่ชำรุด เพราะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ แต่การปรับปรุงถนนทั้งสาย ซึ่งเป็นย่านชุมชนการจราจรหนาแน่นในชั่วโมงเร่งด่วน ต้องวางแผนให้รอบคอบ อีกทั้งวัสดุที่นำมาใช้ไม่เหมาะกับการใช้งานระยะยาว

ด้านนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ชี้แจงถนนสายนี้มีการใช้งานมานาน 20 ปี จนพื้นถนนเริ่มชำรุด จึงมีโครงการปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ใช้วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนพื้นคอนกรีตเดิม ความหนา 10 เซนติเมตร เพื่อประหยัดเวลาก่อสร้าง

หลังลงพื้นที่สะท้อนปัญหา ผู้ร้องได้ทำหนังสือขอบคุณคอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เบื้องต้นมีคำยืนยันจากนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นต่างแม้โครงการนี้จะผ่านการประชาคมแล้ว


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7