ห้องข่าวภาคเที่ยง

แห่ขอคืนเงินมิเตอร์ไฟฟ้าออนไลน์ ทำระบบล่ม

เช้านี้หลายคนระดมลงทะเบียนขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟผ่านช่องทางออนไลน์ ปรากฏเป็นไปตามคาดระบบการลงทะเบียนทั้งของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ล่ม ย้ำอันอีกทีว่าไม่ต้องแย่งกันลงทะเบียนเพราะการลงทะเบียนขอคืนมิเตอร์ไฟฟ้าไม่มีวันสิ้นสุด

ซึ่งตามขั้นตอนการคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ทางการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เปิดให้ลงทะเบียนแสดงตัวตนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 2 หน่วยงาน แต่เวลาประมาณ 8.30 น. ปรากฏว่าประชาชนจำนวนมากเข้าไปลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของทั้ง 2 เว็บพร้อมๆ กัน จนทำให้ระบบออนไลน์มีปัญหา โดยทั้ง 2 หน่วยงานแจ้งว่าสาเหตุมาจากมีผู้เข้าใช้บริการจำนวนมาก ทางแก้ปัญหาคือ ขอความร่วมมือประชาชนอย่าเพิ่งแย่งกันใช้บริการ เพราะระบบการคืนเงินจะดำเนินการคืนเงินให้ทุกสิทธิ์ไม่มีวันสิ้นสุดตามนโยบายรัฐบาล

สำหรับการเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ย้ำกันอีกที เรื่องนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการมีการคืนเงิน “ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า” หรือค่าประกันมิเตอร์ไฟ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามจำนวนแล้วจะมีผู้ได้เงินประกันคืนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงินกว่า 33,000 ล้านบาท ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300 - 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าและจำนวนเฟสที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย โดยประชาชนที่เป็นเจ้าของมิเตอร์หรือชื่อของคนที่เคยวางเงินมัดจำไว้สามารถลงทะเบียนขอคืนค่ามัดจำได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวนทั้งหมด

ส่วนทายาทเจ้าของมิเตอร์และซื้อบ้านมือสอง หรือกลุ่มนิติบุคคลรับมอบอำนาจนั้น ทางการไฟฟ้าฯ ทั้ง 2 หน่วยงานขอเวลา 2 สัปดาห์ในการทำระบบ เพื่อให้กระบวนการคืนเงินเป็นไปอย่างถูกต้องและโปร่งใส ถึงมือเจ้าของมิเตอร์ตัวจริง หรือทายาทตัวจริง ซึ่งจะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง