ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิกคนใหม่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

ฯพณฯ นางไอกาเตรีนี ซาเกลลาโรปูลู ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก กรุงเอเธนส์

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐเฮลเลนิก

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีอยู่ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเฮลเลนิก จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านของประเทศทั้งสองให้เจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

พระปรมาภิไธย
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด