7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : มาจากประเทศเสี่ยงต้องโหลด DDC-Care

ใครที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DDC-Care แอปพลิเคชันติดตามตัวและช่วยประเมินความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 ที่ให้เรากรอกข้อมูลประเมินตนเองเป็นเวลา 14 วัน ติดตามในณัฐชนน Love เลย

แอปพลิเคชัน DDC-Care หรือ แอปพลิเคชันระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรค COVID-19 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่เป็นเขตติดต่ออันตราย ซึ่งจะต้องกักตัวเองอยู่ในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 14 วัน

โดยผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DDC-Care ตั้งแต่ถึงจุดคัดกรองด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งท่าอากาศยาน ท่าเรือ ด่านพรมแดนทางบก โดยระบบจะให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน และข้อมูลการเดินทาง หลังจากนั้นจะมีการคัดกรองตนเองเป็นรายวัน เช่น อาการไข้ และระบุพิกัดที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งต้องให้ข้อมูลสม่ำเสมอเป็นเวลา 14 วัน หากไม่มีอาการป่วยก็จะได้รับหนังสือรับรองการเฝ้าระวัง แต่หากพบว่ามีอาการป่วยหรือระบบประเมินว่ามีความเสี่ยง ระบบจะแจ้งไปยังกรมควบคุมโรคส่งรถพิเศษมารับผู้ต้องสงสัยถึงที่พัก

ระบบ DDC-Care ยังสามารถติดตามเส้นทางการเดินทางของกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการ เพื่อใช้ประเมินและระบุพื้นที่เสี่ยงให้อยู่ในวงจำกัด และสามารถเข้าไปให้คำแนะนำและเข้าไปให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีเมื่อพบอาการ โดยข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมดจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ เพราะมีระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ บุคคลที่อาจติดต่อกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DDC-Care เพื่อรายงานสุขภาพเป็นเวลา 14 วัน ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ว ทั้งระบบแอนดรอยส์ และ iOS