7HD ร้อนออนไลน์

พิษโควิด-19 อิตาลีพบผู้เสียชีวิตเพิ่มในรอบ24 ชม.พุ่งถึง 743 คน

กระทรวงสาธารณสุขอิตาลี ออกแถลงการณ์รายงานยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในประเทศ ภายในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบ ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก 743 คน นับเป็นยอดผู้เสียชีวิตมากที่สุดในวันเดียว ส่งผลให้ขณะนี้ อิตาลี มีผู้เสียชีวิตมากถึง 6,820 คน  ส่วนผู้ป่วยติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นอีก 5,249 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมแตะหลัก 70,000 คนแล้ว จากสถานการณ์นี้ เป็นการดับความหวังว่า อิตาลีผ่านจุดสูงสุดของการแพร่ระบาดแล้ว ภายหลังก่อนหน้านี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศ ลดลงต่อเนื่องเป็น 2 วันติดต่อกัน