ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดโครงสร้าง ศอฉ.สกัดพิษ โควิด-19 พรุ่งนี้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินบังคับใช้ทั่วประเทศ

เปิดโครงสร้าง ศอฉ.สกัดพิษ COVID-19
ตามคำแถลงของนายกรัฐมนตรี พรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าแตกต่างในอดีตที่จะมีการบังคับใช้เฉพาะในบางพื้นที่ ที่มีปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยเป็นภัยต่อความมั่นคง โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานบัญชาการ ศอฉ. COVID-19 ด้วยตัวเอง และมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นเลขาคณะกรรมการชุดนี้ แบ่งสายงานออกเป็น 8 ศูนย์ ประกอบด้วย ศปก.ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อ COVID-19 ศปก.มาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศ ศปก.มาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน ศูนย์กระจายหน้ากากและเวชภัณฑ์สำหรับประชาชน ศปก.ควบคุมสินค้า ศปก.ด้านสื่อสังคมออนไลน์ ศปก.แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนการปฏิบัติของทหาร-ตำรวจ และศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อ COVID-19

เตรียมห้ามเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวออกจากบ้าน
สำหรับวัตถุประสงค์หลักที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินทั่วประเทศ สกัดการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า เพื่อกระชับงานมาอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรี โดยจะมีข้อกำหนดห้ามบางเรื่อง แต่ไม่ถึงขั้นปิดเมือง หรือประกาศเคอร์ฟิว

เตรียมแถลงมาตรการตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผ่านทีวีพูลค่ำนี้
มีรายงานว่า บ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะบันทึกเทปรายละเอียดข้อปฏิบัติและมาตรการที่จะประกาศใช้ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก่อนนำไปเผยแพร่ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในช่วงค่ำ