ห้องข่าวภาคเที่ยง

แรงงานเมียนมายังทะลักกลับประเทศ

แม้ว่าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จะปิด ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่แรงงานชาวเมียนมา ได้ทะลักเดินทางกลับประเทศอย่างต่อเนื่อง จนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ต้องอนุโลมเปิดด่านพรมแดนชั่วคราว

และเช้าวันนี้ก็ยังมีแรงงานชาวเมียนมา นับพันคนไปรอข้ามแดน ซึ่งจากการสอบถามทราบว่า บางส่วนเดินทางมาจากภาคใต้ เนื่องจากด่านพรมแดนจังหวัดระนอง ปิดห้ามเข้า-ออก จึงเดินทางมาที่ด่านพรมแดนอำเภอแม่สอด เพื่อไม่ให้ตกค้างการเดินทางกลับประเทศ ขณะที่เจ้าหน้าที่พยายามสื่อสารให้ทราบว่า ขณะนี้ด่านพรมแดนปิดห้ามเข้า-ออก ส่วนการขอเปิดด่านพรมแดนก็ต้องพิจารณาเป็นครั้งๆ เพราะต้องปรึกษากันหลายฝ่าย

เช่นเดียวกับที่ด่านพรมแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย เช้าวันนี้แรงงานชาวเมียนมา ที่เดินทางจากกรุงเทพ และปริมณฑล กว่า 700 คน ไปรอเดินทางข้ามพรมแดนกลับเมียนมา แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เมียนมา ไม่อนุญาตให้ข้ามแดนกลับเข้าไปได้ โดยบอกว่าด่านท่าขี้เหล็กปิด จึงไม่สามารถให้เดินทางข้ามแดนได้

ขณะที่ นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย พร้อมด้วยคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ส่วนท้องถิ่น (แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก) เดินทางไปเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก แต่เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก แจ้งว่าต้องรอคำสั่งจากส่วนกลางเท่านั้นว่า จะอนุโลมเปิดด่านพรมแดนหรือไม่ แต่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่อนุโลมให้เปิดด่านพรมแดนแล้ว

ส่วนที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 จังหวัดหนองคาย แม้จะปิดพรมแดนเมื่อ 2 วันก่อน แต่ก็ยังมีแรงงานชาวลาว เดินทางกลับประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 3 แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ยังอนุโลม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตกค้าง และตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแรงงานชาวลาว หลายร้อยคนก็ยังทยอยเดินทางมาที่ด่านพรมแดน เพื่อผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ก่อนจะเดินทางกลับประเทศ

โดยตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้จัดเจ้าหน้าที่เสริมในการอำนวยความสะดวกให้กับแรงงานชาวลาว เพื่อจะได้เดินทางกลับประเทศโดยเร็ว ส่วนตัวเลขเมื่อวานนี้ มีแรงงานชาวลาว เดินทางกลับประเทศกว่าพันคน แต่วันนี้คาดว่าจะมีจำนวนไม่มากเหมือน 2 วันที่ผ่านมา

และที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา แรงงานชาวลาว ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล กว่า 300 คน ไปยืนเข้าแถวเพื่อรอกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเดินทางกลับประเทศ

ซึ่ง นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้สั่งผ่อนปรน และอนุโลมให้แรงงานชาวลาวเดินทางกลับประเทศได้อีก 1 วัน