ห้องข่าวภาคเที่ยง

คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องตรวจปรับปรุงถนนเทศบาลนครปากเกร็ดคุ้มค่าหรือไม่

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอยสุขาประชาสรรค์ 3 พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำ ระยะทาง 2 กิโลเมตร งบประมาณ 18,650,000 บาท คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจึงลงพื้นที่ตรวจสอบวันที่ 13 มีนาคม

โครงการนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครปากเกร็ดแล้ว แต่นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ชี้แจง ยินดีรับฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นต่าง โดยถนนสายนี้ใช้งานมานาน 20 ปี จนพื้นและฝาบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรชำรุด เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้วิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบนพื้นคอนกรีตเดิม เพื่อประหยัดเวลาก่อสร้าง

จากการลงพื้นที่พบว่า มีทั้งชาวบ้านที่เห็นด้วยและเห็นต่าง ตั้งข้อสังเกตวัสดุที่ใช้ไม่เหมาะกับการใช้งานระยะยาว และการเพิ่มความหนาพื้นผิวจราจรอีก 10 เซนติเมตร ทำให้บ้านที่อยู่ต่ำกว่าถนนได้รับผลกระทบหรือไม่

หากนำงบประมาณมาปรับปรุงถนนบริเวณซอยสมเอก ระยะทางประมาณ 200 เมตร จะช่วยระบายการจราจรที่แออัดได้มาก

ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน มีข้อสังเกตโครงการนี้


Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7