เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ก.แรงงานยืนยัน ผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ยื่นขอรับเงิน 5,000 บาทได้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่าผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 และมาตรา 40 คือ อาชีพอิสระลูกจ้างชั่วคราว พ่อค้าแม่ขาย สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ได้ทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีประมาณ 3 ล้านคน หรืออาจจะมากกว่านั้น ขอให้ติดตามรายละเอียดการขอรับสิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่ 28 มีนาคมนี้

ส่วนกรณีที่นายจ้างสั่งให้พนักงานลูกจ้างกักตัวเพื่อดูอาการ หากเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้น นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนตามปกติ และไม่หักวันลาของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน

ด้าน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบ ให้ขยายเวลาการส่งเงินสมทบของทั้งนายจ้างและแรงงาน โดยกำหนดให้นำส่งเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม งวดเดือนเมษายน นำส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม และงวดเดือนพฤษภาคม นำส่งภายในวันที่ 15 กันยายน พร้อมลดการนำส่งเงินสมทบ นายจ้างลดลงร้อยละ 4 และลูกจ้างลดลงเหลือร้อยละ 1


ขอบคุณภาพ Facebook : ไทยคู่ฟ้า