เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ชาวสงขลาแน่น! แห่ลงทะเบียนขอเงินประกันไฟฟ้า - จนท.วอนให้ทำเรื่องผ่านออนไลน์

แม้การไฟฟ้าจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังพบว่ามีประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง นอกจากจะติดต่อขอลงทะเบียนแล้ว ยังมาสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน รวมถึงเงื่อนไขของการขอรับเงินคืน ขณะที่บางส่วนมาสแกนคิวอาร์โคด ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำป้ายมาติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้า เนื่องจากใบแจ้งหนี้ยังส่งมาไม่ถึงบ้าน

นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ได้ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอธิบายให้ประชาชนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของการลงทะเบียนได้เข้าใจ พร้อมเปิดเผยว่า การลงทะเบียนขณะนี้ต้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น แต่ประชาชนที่มาชำระค่าไฟฟ้า ยังสามารถเข้าไปชำระได้ตามปกติ

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ติดป้ายงดยื่นเอกสารและลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่สำนักงาน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย โดยให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ไม่รู้ เดินทางมายื่นเรื่องลงทะเบียน พร้อมขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนมาก นายวีระศักดิ์ กมลวรเดช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก บอกว่า ประชาชนไม่ต้องกังวล ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทุกคน และยังมีเวลาอีกมาก ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย