เจาะประเด็นข่าวค่ำ

ก.คมนาคม เล็ง เปิดช่องให้แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารที่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เตรียมหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาแนวทางการออกระเบียบให้รถแท็กซี่สามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้ เพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อไปยังระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะต้องหารือรายละเอียดร่วมกับกรมการขนส่งทางบกว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากระเบียบหรือกฎหมายของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านบริหารขนส่งมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้ทั้งหมด

ขณะที่รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รถเมล์) อาจะไม่สามารถบังคับให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยได้ เนื่องจากรถเมล์มีจุดขึ้น-ลงถี่ แตกต่างจากรถไฟฟ้าที่มีจุดเข้า-ออกจำกัด รวมทั้งยังไม่สามารถตั้งจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ป้ายรถเมล์ทุกแห่ง เบื้องต้นอาจจะต้องใช้มาตรการ ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารรถเมล์แทน เพราะถ้าออกประกาศบังคับไป แล้วไม่สามารถดำเนินการได้จริง ก็จะทำให้นโยบายไม่สมบูรณ์ แต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรถเมล์ดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว

ขณะที่วันนี้เป็นวันแรกที่ผู้โดยสารรถไฟและรถไฟฟ้าทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19