สนามข่าว 7 สี

ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 107 คน

ไทย พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 107 คน ในจำนวนนี้มีแพทย์ 2 คน ติดเชื้อจากการที่ผู้ป่วยปกปิดประวัติเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การระบาดของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 107 ราย ในจำนวนนี้มีแพทย์พี่เลี้ยง หรือแพทย์ใช้ทุน ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรค ที่ไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่แรก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องหยุดงานไปกักตัวเฝ้าระวังโรคอีก 25 คน จึงขอย้ำว่าคนไข้อย่าปกปิดข้อมูล เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับการวินิจฉัยโรคและระบบสาธารณสุข

สรุปสถานการณ์โควิด-19 มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 934 คน รักษาหายกลับบ้าน 70 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 860 คน อาการหนัก 4 คน และเสียชีวิต 4 คน

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจกแจงว่าอัตราป่วยโรคโควิด-19 ผู้ป่วยเป็นชายมากกว่าหญิง ตอนนี้กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วย 347 คน และผู้ป่วยโควิด-19 กระจายไปแทบทุกภาคแล้ว กลุ่มใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 25% และกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับสนามมวยมี 24.49% กลุ่มไปเที่ยวสถานบันเทิง ผับบาร์ 10.62% มาจากพื้นที่เสี่ยง 9.93% และอาชีพเสี่ยง 9.25%

ส่วนเรื่องการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้น นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ระบุว่า เป็นมาตรการบังคับให้คนไม่เคลื่อนย้าย เดินทางไปไหนมาไหนข้ามเขต จำกัดการเดินทาง เท่ากับให้คนอยู่บ้าน เป็นแนวทางเดียวในทางการแพทย์ไม่ให้คนติดเชื้อเพิ่มขึ้น และทำให้ระบบสาธารณสุขมีทรัพยากรการรักษาคนไข้ได้อย่างเพียงพอ และมีความพร้อมรับมือกับคนที่มีอาการหนักได้