เช้านี้ที่หมอชิต

ทั่วประเทศแห่ลงทะเบียนขอเงินประกันไฟฟ้า เจ้าหน้าที่วอนลงผ่านออนไลน์

เช้านี้ที่หมอชิต - ประชาชนทั่วประเทศแห่ไปที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ที่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 มีประชาชนจำนวนมากมาต่อแถวกัน โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งโต๊ะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ยื่นออนไลน์ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด ลดการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19

นายบุญส่ง มหัจฉริยะธีระ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 2 กล่าวว่า จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น 1 และ 2 ทุกประเภท รวมกว่า 80,000 คน พร้อมชี้แจงว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถยื่นขอรับเงินประกันคืนได้ทางออนไลน์ หรือสามารถมายื่นเมื่อใดก็ได้ ไม่มีกำหนดระยะเวลา เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ติดป้ายงดยื่นเอกสารและลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่สำนักงาน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย โดยให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ไม่รู้ เดินทางมายื่นเรื่องลงทะเบียน พร้อมขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนมาก

เช่นเดียวกับที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาด้วยตัวเอง นอกจากจะติดต่อขอลงทะเบียนแล้ว ยังมาสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน รวมถึงเงื่อนไขของการขอรับเงินคืน ขณะที่บางส่วนมาสแกนคิวอาร์โคด ที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำป้ายมาติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้า เนื่องจากใบแจ้งหนี้ยังส่งมาไม่ถึงบ้าน

ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี บรรยากาศไม่คึกคักมาก เพราะทางการไฟฟ้าได้แจ้งประชาชนก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ลงทะเบียนผ่านออนไลน์ ประกอบกับในพื้นที่จังหวัดปัตตานีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากถึง 26 คน ทำให้ประชาชนไม่กล้าออกจากบ้าน