สนามข่าว 7 สี

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 26 มี.ค.63 เชียงรายวิกฤตหนัก ค่าฝุ่นพุ่ง 221 มคก./ลบ.ม.

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย                       221 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่                      171 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน                            148 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                                   121 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร
- ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่                                 115ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร