เช้านี้ที่หมอชิต

คมนาคม เล็งเปิดช่องให้แท็กซี่ปฏิเสธรับผู้โดยสารไม่ใส่หน้ากากอนามัย

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงคมนาคม เล็งออกระเบียบให้รถแท็กซี่สามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้ คาดคุมผู้โดยสารรถเมล์ลำบาก ทำได้เพียงมาตรการขอความร่วมมือแทน

นายศักดิ์ศยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เตรียมหารือร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อพิจารณาแนวทางการออกระเบียบให้รถแท็กซี่สามารถปฏิเสธผู้โดยสารที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยได้ เพื่อป้องกันและลดการการแพร่กระจายเชื้อไปยังระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งจะต้องหารือรายละเอียดร่วมกับกรมการขนส่งทางบกว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้าง เนื่องจากระเบียบหรือกฎหมายของหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านบริหารขนส่งมีความแตกต่างกัน จึงไม่สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้ทั้งหมด

ขณะที่รถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (รถเมล์) อาจจะไม่สามารถบังคับให้ผู้โดยสารใส่หน้ากากอนามัยได้ เนื่องจากรถเมล์มีจุดขึ้น-ลงถี่ รวมทั้งยังไม่สามารถตั้งจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ป้ายรถเมล์ทุกแห่ง เบื้องต้นอาจจะต้องใช้มาตรการขอความร่วมมือจากผู้โดยสารรถเมล์แทน เพราะถ้าออกประกาศบังคับไป แล้วไม่สามารถดำเนินการได้จริง ก็จะทำให้นโยบายไม่สมบูรณ์ แต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้บริการรถเมล์ดูแลตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยอยู่แล้ว