เช้าข่าว 7 สี

พบผู้ป่วย COVID-19 เพิ่ม 107 คน

กระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์การระบาดของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งวันนี้มีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มขึ้นอีก 107 ราย ในจำนวนนี้ มีแพทย์พี่เลี้ยง หรือแพทย์ใช้ทุน ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 2 คน จากการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีประวัติเสี่ยงสัมผัสโรค ที่ไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่แรก ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องหยุดงานไปกักตัวเฝ้าระวังโรคอีก 25 คน จึงขอย้ำว่า คนไข้อย่าปกปิดข้อมูล เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายกับการวินิจฉัยโรคและระบบสาธารณสุข

สรุปสถานการณ์ COVID-19 มีผู้ป่วยสะสมแล้ว 934 คน รักษาหายกลับบ้าน 70 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 860 คน อาการหนัก 4 คน และเสียชีวิต 4 คน

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แจกแจงว่า อัตราป่วยโรคโควิด-19 ผู้ป่วยเป็นชายมากกว่าหญิง ตอนนี้ กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วย 347 คน และผู้ป่วย COVID-19 กระจายไปแทบทุกภาคแล้ว กลุ่มใหญ่พบว่าเป็นกลุ่มที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน 25 % และ กลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับสนามมวยมี 24.49 % กลุ่มไปเที่ยวสถานบันเทิง ผับบาร์ 10.62 % มาจากพื้นที่เสี่ยง 9.93 % และอาชีพเสี่ยง 9.25 %